Vi hjälper till att spara på krutet

Genom att pressa samman och förpacka sopor i stora plastemballage, kan bränslet lagras hos kunden under en längre tid. Tack vare pressningen sparar man utrymme, men har ändå bränslet nära till hands. Det är också ett säkrare förvaringssystem vad gäller brandrisken. Det har även visat sig att pressningen bevarar bränslevärdet bättre.

Säkrar framtidens bränslebehov

OP Entreprenad pressar varje år ihop stora volymer sopor till ett flertal återvinningsstationer. Energin som bildas när dessa förbränns, värmer upp en stor del av de skånska hushållen. Det pressade avfallet säkrar också bränsletillgången inför framtiden, eftersom det planeras för flera värmeverk i södra Sverige. OP Entreprenad har kapacitet nog för att utföra ytterligare pressningsuppdrag.

Nyheter

Vi hjälper till att spara på krutet
2014-11-27
Avfall värmer upp skånska hem
Läs mer

Adress

Lastbilsvägen 2

298 32 Tollarp

Kontakt​​

Tel: 010-4568230