Banbrytande inom biobränsle​

​OP Entreprenad tillverkar och säljer biobränsle och det är inom detta område vi har ökat mest. Vi säljer bland annat till samförbrännare och biobrännare i södra Sverige.

Nya sätt att utveckla materialet

OP Entreprenad ligger steget före de flesta konkurrenter, eftersom vi har arbetat fram nya sätt att utveckla materialet tillsammans med värmeverken. Tidigare komposterades materialet, men vår metod är istället att sikta och krossa det, beroende på kundens behov.

Miljötänkande gynnar naturliga bränslen

Biobränsle är ett samlingsnamn för brännbart material från växtriket och biprodukter från industrin, främst träindustrin samt pappers- och massaindustrin. Biobränslen används i värmeverk som levererar värme till fjärrvärmesystem i tätorterna. Övergången till eldning med biobränsle har stimulerats på olika sätt, främst genom CO2-skatten på fossila bränslen. Så förutom att det gynnar miljön, har det även blivit lönsammare att elda med biobränslen.

​Tack vare goda samarbeten med värmeverken, har vi kommit långt när det gäller att utveckla biobränsle på nya sätt!

Tack vare goda samarbeten med värmeverken, har vi kommit långt när det gäller att utveckla biobränsle på nya sätt​

Adress

Lastbilsvägen 2

298 32 Tollarp

Kontakt​​

Tel: 010-4568230